ประวัติผู้แต่ง


บรรณาธิการ จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส
 
ตุลาคม 15, 2018

เมื่อความอ่อนล้าจากการคอยรับฟังการแจ้งเตือนภัยคุกคามกำลังระบาดไปทั่วเอเชีย

จากการศึกษาของ Ovum พบว่า การบริหารจัดการเครื่องมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปริมาณมหาศาลและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้จบทำให้องค์กรในเขตภูมิภาคเอเชียต้องแบกรับภาระหนักอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกรองข้อมูลการแจ้งเตือนภัยคุกคามจากเครื่องมือเหล่านั้นที่ถาโถมเข้ามาในแต่ละวัน
เมื่ออาชญากรไซเบอร์ค้นพบวิธีการโจมตีรูปแบบใหม่ พวกเขาจะรับรู้ถึงช่องทางทำเงินจากการโจมตีนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริหารขององค์กรจำเป็นต้องเร่งตอบสนองโดยการติดตั้งโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยใหม่ๆ มาปะติดปะต่อกับของเดิมที่มีอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า ทำให้องค์กรต้องเผชิญกับการดูแลอุปกรณ์จำนวนมหาศาลที่แข่งกันแจ้งเตือนภัยคุกคามผ่านทางหน้าแดชบอร์ดของตนเองอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น
การต้องคอยหมุนหน้าจอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อจัดการกับภัยคุกคามนั้นทำให้ทีมรักษาความมั่นคงปลอดภัยในเขตเอเชียแปซิฟิกต้องพบกับความท้าทายจากการเฝ้าระวังหลายๆ หน้าคอนโซล และความพยายามในการเชื่อมโยงข้อมูลหลากหลายประเภทจากหลายๆ หน้าจอที่แตกต่างกัน ที่น่าเป็นห่วงคือความท้าทายนี้นับวันยิ่งทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะที่ 83% ของผู้ตอบแบบสำรวจของ Ovum มีการติดตั้งเครื่องมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไม่ถึง 50 รายการ กว่าครึ่งของบริษัทที่มีสาขามากกว่า 1,000 ในเขตเอเชียแปซิฟิกกลับต้องบริหารจัดการเครื่องมือเหล่านั้นมากกว่า 100 รายการ แต่เมื่อถามถึงวิธีการบริหารจัดการเครื่องมือทั้งหมดที่แตกต่างกันเหล่านั้น 42.9% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า พวกเขาอาศัยหน้าคอนโซลสำหรับบริหารจัดการที่แยกขาดจากกัน ไม่ได้บริหารจัดการแบบรวมศูนย์
จากการสำรวจพบว่า ด้วยปริมาณของภัยคุกคามผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด ทำให้ทีมรักษาความมั่นคงปลอดภัยเริ่มไม่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ควรพึงพิจารณาก่อนได้อย่างเหมาะสม โดย 42.3% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า พวกเขาต้องจัดการกับการแจ้งเตือนภัยคุกคามมากกว่า 50 รายการต่อวัน
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายนี้ก็ถูกประกอบขึ้นมาจากผลสำรวจที่ว่า การแจ้งเตือนภัยคุกคามโดยส่วนใหญ่ไม่มีความสำคัญเพียงพอที่ทีมรักษาความมั่นคงปลอดภัยต้องไปตอบสนอง ราวสองในสามของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า มีการแจ้งเตือนไม่ถึง 10% ในแต่ละวันที่พวกเขาจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
การศึกษาของ Ovum แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการบริหารจัดการโครงข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรจากศูนย์กลาง และการจัดอันดับความสำคัญของการแจ้งเตือนภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน คุณสามารถรับฟังข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาของ Ovum ได้ผ่านทาง Podcast โดยคุณแอนดรูว์ มิลรอย หัวหน้าทีมที่ปรึกษาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Ovum

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการสำรวจผู้บริหารฝ่าย IT จำนวน 350 คนจาก 11 ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกโดย Ovum
ดาวน์โหลดผลการศึกษาทางด้าน ‘แนวโน้มการนำความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาประยุกต์ใช้ในองค์กร’ ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก