ประวัติผู้แต่ง


บรรณาธิการ จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส
 
มีนาคม 6, 2018

ป้องกันภัยคุกคามด้านเน็ตเวิร์คอย่างฉลาดและรวดเร็วด้วย Juniper Networks

Juniper Networks ได้พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการจากส่วนกลางของ Junos Space Security Director
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพของ Policy และคุณสมบัติใหม่อื่นๆ อีกมากมายที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งใน
Security Director 16.1 ที่เป็นรุ่นล่าสุดได้มีการเพิ่มคุณสมบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใหม่ๆที่จะช่วยองค์กรในการตรวจจับ
และป้องกันภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วกว่าที่เคย
พร้อมทั้งยังทำให้คุณแน่ใจได้ว่านโยบายความปลอดภัยได้รับการจัดการและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรขนาดใหญ่
รวมไปถึงในสาขาต่างๆ
ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง Security Director, Sky Advanced Threat Prevention(Sky ATP) และ Next Generation Firewall SRX Series ทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสามารถควบคุมดูแล จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลในเน็ตเวิร์คได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้ใช้สามารถตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบล็อกแอพพลิเคชันและบล็อคผู้ใช้ที่มีความเสี่ยงสูงได้ในทันที
ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบและสามารถจำกัดความเสียหายจากภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที
Juniper Software Defined Secure Network (SDSN) สามารถดึงประสิทธิภาพการใช้งานจากเครือข่ายทั้งหมด ไม่เพียงแค่
Firewall เพื่อตรวจจับภัยคุกคาม และกำหนด Policy ด้านความปลอดภัย แต่รวมไปถึงระบบ Policy Enforcer ที่เริ่มใช้ใน Security Director 16.1 เป็นต้นไป ที่จะช่วยให้ผู้ดูแลสามารถกำหนด Policy ด้านความปลอดภัย และตรวจจับมัลแวร์ที่ใช้ในระบบ Cloud ของ Sky ATP โดยทำงานร่วมกับสวิตช์ EX Series และ QFX Series รวมถึง Firewall SRX Series ทั้งระบบแบบเสมือนและกายภาพ (Virtual & Physical) ด้วยการควบคุมจากระบบส่วนกลาง
การใช้ Policy Enforcer ร่วมกับ Sky ATP ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างและปรับใช้นโยบายการป้องกันภัยคุกคามได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถป้องกัน ตรวจสอบ และตรวจจับ Known Malware, Command & Control Server, Infected hosts, GEO IP-Based server data, และภัยคุกคามได้อย่างชาญฉลาด

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูล Infographic “Day1 Juniper Junos Space Security Director”
และหาข้อมูลด้านภาพรวมการจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่จะช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจลงทุนด้านระบบรักษาความปลอดภัยได้อย่างฉลาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น